1. Ülevaatus

Projekteerimise ja paigaldamise protsess algab objekti ülevaatusest. Seejärel, võttes arvesse Teie praktilisi soove ja finantsvõimalusi, pakume me välja sobivad seadmete variandid.

2. Modelleerimine

Pärast Teie soovide ja eelarvega tutvumist modelleerime me kaasaegse tarkvara abil sobiva süsteemi Teie objektide jaoks.

3. Planeerimine

Järgmisel etapil, pärast lepingule alla kirjutamist, algab detailse planeerimise protsess, mis sisaldab täieliku spetsifikatsiooni loomist ja CAD jooniseid.

4. Paigaldus

Projekti hakkab teostama kogenud spetsialistide meeskond, kes tunneb kõiki süsteemi paigaldamise ja käivitamisega seotud aspekte koos järgneva range kvaliteedikontrolli protseduuriga, mis väljub normatiivsete standardite raamest.

Pärast süsteemi käikuandmist teeme ettepaneku sõlmida tehnohooldusleping.

Võtke meiega kontakti telefonil või tehke päring!

 

 

Loe lähemalt: