Soojuspump

Soojuspump on usaldusväärne majade küttesüsteemi energiaallikas. Samal ajal osaleb ta ka hoone kuuma veega varustamises ja mõnel juhul toimib kliimaseadmena. Ümbritsevas keskkonnas salvestunud soojuse muutmine oma soojusenergiaks eristab soojuspumpa oluliselt teistest generaatoritest, mis töötavad näiteks gaasi või diislikütusega.

Soojuspumba tööpõhimõte

Soojuspumba tööpõhimõte erineb vähe konditsioneeri või külmiku omast ning seetõttu saab ta töötada tingimustes, kus välisõhu temperatuur langeb alla nulli.

Soojuspumpade tehnilised lahendused

Süsteemi tehnilised lahendused võivad olla järgmised: puurauk (juhul kui soojusallikana kasutatakse kivimeid), maakollektor (pinnasesse selle külmumise tasemest allapoole paigutatud torustik), veekollektor (veekogu põhja pandud torustik; üks parimaid võimalusi), õhukollektor (kui kasutatakse õhus hajunud soojust).

Vaata ka: