Esiteks märkimisväärne energiasääst ja madalad süsteemi ekspluatatsioonikulud. Et oleks võimalik võrrelda soojuspumpade erinevaid süsteeme, mõõdetakse nende soojustegurit (COP). Sõltuvalt süsteemi konfiguratsioonist võib COP olla vahemikus 2,5 - 5. See tähendab, et kui süsteemi COP on 4, siis iga kulutatud 1 kW energiat annab 4 kW soojusenergiat. Tarbija jaoks tähendab see antud juhul 3 kW kasulikku energiat.

Teiseks universaalsus ja laialdased kasutusvõimalused. Kuna soojusallikana võib kasutada isegi õhku, saab soojuspumpasid paigaldada praktiliselt igale poole.

Kolmandaks on soojuspumbad loodussõbralikud.

Neljandaks on agregaat ohutu ja seda on lihtne käsitseda. Te ei pea kasutama tuleohtlikke aineid, mis võivad plahvatada ja põhjustada tulekahju.

Viiendaks on soojuspumbad vaiksed ja kompaktsed. Võimaldab laiendada oma maja kasulikku pinda ja vabaneda vibratsioonist.